GiaiPhapChongHan - Giải pháp chống hạn và cải tạo đất khô cằn

Giải pháp chống hạn và cải tạo đất khô cằn

Giải pháp chống hạn và cải tạo đất khô cằn, hỗ trợ nông nghiệp hữu cơ. Sản phẩm hạt giữ nước Erisorb được nhập khẩu từ Pháp được sản xuất bởi tập đoàn hóa chất SNF. Hạt giữ nước có khả năng hấp thụ lượng nước gấp 400 lần khối lượng. Khi đất thiếu nước …